Get Adobe Flash player

Luisterkind-werk
Het proces gaat jij-gewijs: jij hebt jouw eigen (onbewuste) kennis en wijsheid en ik ben de tussenpersoon die dit voor je verheldert door telepathisch contact te maken met die wijsheid in jou; ik stem met mijn eigen-wijsheid af op jouw eigen-wijsheid! Jij/jouw hoger bewustzijn bepaalt wat je prijsgeeft of niet, wat belangrijk is voor jou om te weten en wat je nodig hebt om jouw weg verder te vervolgen.
Hetzelfde geldt voor een afstemming op je kind, je huisdier, je gezin als geheel of een dierbare die niet meer (volledig) onder ons is: degene op wie ik afstem bepaalt wat hij of zij wil vertellen en wat belangrijk is voor jou als aanvrager om te weten.
Ik ben slechts een doorgeefluik; ik ga ‘in de energie’ het gesprek aan met jou, je kind, je huisdier, je gezin of je dierbare en ik typ het voor je uit. Wat je daarmee doet is vervolgens volledig aan jou: het is jouw leven, jij maakt de keuzes en houdt daarmee ook de regie en de verantwoordelijkheid over jezelf, je kind, je huisdier en je gezin.

Reiki
Ook een Reiki-behandeling geschiedt jij-gewijs. Ik pas de Reiki-posities en Reiki-symbolen toe, maar jouw energie geeft aan wat er nodig is en waar de Reiki-energie specifiek naar toe gestuurd dient te worden. Ik stem me af op jouw energie (of die van je kind of je huisdier) en laat me leiden door wat zich daarin aandient.