Get Adobe Flash player

Ieder van ons wil gelukkig zijn en prettig leven. Dit vraagt een goede balans tussen inspanning en ontspanning: actie wanneer de situatie daar om vraagt en vervolgens terug naar rust, genieten, liefhebben en onszelf voeden. Ons zenuwstelsel zit zo in elkaar, net als dat van andere zoogdieren!

Wat ‘gelukkig zijn’ precies inhoudt is heel individueel. Mensen (en dieren!) hebben veel overeenkomsten met elkaar en toch is ieder van ons uniek. Daarom weet niemand beter dan jijzelf wat goed voor je is. Het komt echter vaak voor we geen verbinding meer hebben met dit innerlijke weten, door een blokkade. Deze kan ontstaan zijn doordat we – bewust dan wel onbewust – pijnlijke dingen hebben meegemaakt waardoor we bepaalde delen van onszelf hebben afgedekt of weggestopt, om te overleven. En vaak zijn dit juist de delen in onszelf die we nodig hebben op weg naar persoonlijke groei.


We zijn ons vaak helemaal niet bewust van dit alles, maar het kan grote invloed hebben op onze persoonlijkheid en ons leven. Ons gedrag wordt grotendeels bepaald en gestuurd door onbewuste processen. Door deze bewust te maken, kunnen we onze pijn gaan verwerken, onze ‘blinde vlek’ verkleinen en ons eigen potentieel steeds meer verwezenlijken.

Onze kern, wie we werkelijk zijn, is onze ziel. Deze is eeuwig, onstoffelijk en niet aan plaats of tijd gebonden. Je ziel is wijs en weet wat voor jou belangrijk is en wat er nodig is om te groeien en je weg te vinden en vervolgen in dit leven.

Je persoonlijkheid zit als een soort ‘schil’ om je ziel heen. De persoonlijkheid ontwikkelt zich naar aanleiding van de ervaringen die we opdoen in ons leven, de conclusies die we daaruit trekken (overtuigingen, zelfbeeld) en de manier waarop we daarmee omgaan (coping-mechanismen, overlevingsstrategieën).

Gedurende ons leven leren we eigenlijk vooral onszelf kennen; steeds maken we weer nieuwe dingen mee die aanspraak maken op iets dat (verder) ontwikkeld mag worden. Zo worden we uiteindelijk de meest volledige versie van onszelf en groeit ons bewustzijn en onze ziel steeds verder.

Ons lichaam en onze geest beïnvloeden elkaar sterk en worden ook beïnvloed door de omgeving. Wij zijn in verbinding met alles om ons heen, zichtbaar of onzichtbaar. Daardoor kunnen klachten die je ervaart soms een heel andere oorzaak hebben dan je logischerwijs zou verwachten.

Je kunt pas iets aanpakken als je de bereidheid en de moed hebt om er open naar te kijken. Verandering begint met (h)erkennen wat er is. Dat is soms confronterend, maar uiteindelijk de enige manier om jezelf te bevrijden. Al onze gedragspatronen, schaduwkanten en ‘onhebbelijkheden’ hebben een oorzaak; ze hebben ooit een belangrijke functie gehad. Als we met compassie kunnen zien waarom we het nodig hadden, kunnen we het uiteindelijk in liefde loslaten.

Voor huisdieren geldt dat zij afhankelijk zijn van ons, net zoals wij ooit afhankelijk waren van onze opvoeders. Het is dan ook aan ons, volwassenen, om onze dieren te verzorgen, te helpen en te geven wat ze nodig hebben.